Regulaminy

Regulamin sali gimnastycznej.
POBIERZ

Regulamin świetlicy szkolnej.
POBIERZ

Regulamin siłowni.
POBIERZ

Regulamin samorządu uczniowskiego.
POBIERZ

Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw.
POBIERZ

Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw.
POBIERZ

Regulamin korzystania z szatni.
POBIERZ

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej.
POBIERZ

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.
POBIERZ

Regulamin oddziału przedszkolnego.
POBIERZ

Regulamin zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

POBIERZ

Regulamin organizacji wycieczek i wyjść poza teren szkoły oraz zawodów sportowych i
imprez

POBIERZ

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content