Projekty i działania

Akcja ” Szkoła pamięta”

Nasza Szkoła otrzymała dyplom za udział w akcji zorganizowanej przez MEiN „Szkoła pamięta”.

Już po raz czwarty uczestniczyliśmy w akcji „Szkoła pamięta”.

Dziękuję uczniom i nauczycielom za włączenie się w działania upamiętniające, które wyrażają szacunek do historii i przodków. 

                                                                                                                            Jolanta Wójcik

Nasza szkoła bierze udział w programie „Laboratoria Przyszłości”!

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content