Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie jest placówką publiczną kształcącą dzieci w wieku 6 – 12 lat. Obwód naszej szkoły obejmuje miejscowości Łańcuchów, Wólka Łańcuchowska, część Kajetanówki.

Działają tu klasy młodsze (I – III) i starsze (IV – VI) oraz oddział tzw. „zerowy”; funkcjonuje też oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat. W szkole są też klasy integracyjne, w których razem z dziećmi zdrowymi uczą się dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Milejów.

Szkoła ma bardzo dobrze wyposażoną bazę techniczną: pracownie przedmiotowe, zasobną bibliotekę i „prawdziwą” salę gimnastyczną.

Wiele lekcji i zajęć odbywa się w szkolnej pracowni multimedialnej, w której uczniowie zgłębiają tajniki nie tylko informatyki, ale także wielu innych przedmiotów.

Po lekcjach dzieci mogą odpocząć w przestronnej świetlicy, a między zajęciami posilić się smacznymi posiłkami, jakie przygotowywane są przez nasze panie w szkolnej stołówce.

Poza zajęciami przewidzianymi w planie nauczania nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, w czasie których mogą rozszerzyć swoją wiedzę, uzupełnić braki albo wzbogacić swoje zainteresowania.

Odbywają się też warsztaty i działania prowadzone systematycznie, w czasie całego roku szkolnego lub jednorazowo, w ramach projektów albo okolicznościowych akcji. 

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły jest ceremoniał szkolny, na który składają się szkolne i państwowe uroczystości.

Organizujemy też wiele okolicznościowych imprez i świąt, w których uczestniczą nie tylko nasi uczniowie, ale także rodziny i mieszkańcy naszych miejscowości.

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content