Misja szkoły

Misja szkoły

 • DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA
 • OCENIA SPRAWIEDLIWIE
 • UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT
 • ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI
 • POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE , TWORZY DOBRY KLIMAT
 • PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI

Wizja szkoły

Pragniemy, aby nasza szkoła była w środowisku postrzegana jako otwarta, bezpieczna i przyjazna dla ucznia. Swoje działania opieramy na takich wartościach, jak: uczciwość, mądrość, odpowiedzialność, współdziałanie i skuteczność.

Głównym zadaniem naszej szkoły jest wspieranie rozwoju osobowego każdego ucznia poprzez rzetelne i wszechstronne przekazywanie wiedzy potrzebnej w życiu, kształtowanie umiejętności samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie, zastosowanie w sposób twórczy zdobytej w szkole wiedzy oraz wychowanie nastawione przede wszystkim na uwrażliwienie na dobro, prawdę i piękno. Charakteryzuje nas otwartość na propozycje uczniów, nauczycieli i rodziców oraz szczerość we wzajemnych kontaktach. Dążymy do tego, aby autentyczna tożsamość celów dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców stwarzała podstawę wszelkich podejmowanych przez nas działań. Nasze współdziałanie ma sprzyjać skutecznemu zaspakajaniu potrzeb uczniów i jak najlepszemu przygotowaniu ich do życia.

Wyróżnia nas poszanowanie godności każdego człowieka, indywidualne traktowanie ucznia, innowacyjność w działaniu, tolerancja.

Cele kształcenia

Zgodnie z podstawą programową celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

 • Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.
 • Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
 • Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Nasz absolwent jest

 • OTWARTY
 • ODPOWIEDZIALNY
 • CIEKAWY ŚWIATA
 • PRAWY
 • TOLERANCYJNY
 • PUNKTUALNY
 • SAMODZIELNY
 • DOCENIA WARTOŚĆ RODZINY
 • SZANUJE OJCZYZNĘ
 • ZAINTERESOWANY WŁASNYM ROZWOJEM


EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content