„HAZARD? Nie, dziękuję!”

„HAZARD? Nie, dziękuję!”

25.03. 2022r. uczniowie klas VII – VIII uczestniczyli w Ogólnopolskiej Kampanii Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Koordynatorem kampanii na terenie województwa lubelskiego jest Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, której przedstawiciel w sposób interesujący     i przystępny przeprowadził szkolenie wśród uczniów.

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przez Fundację CBOS wskazują, że ponad 50 tys. Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a blisko 200 tys. narażonych na ryzyko uzależnienia.
•    Najbardziej narażeni na uzależnienie od hazardu są młodzi ludzie – wyniki badań pokazują, że im młodszy jest gracz, tym większe jest to prawdopodobieństwo.
•    W najmłodszej grupie, osób do 18 roku życia, odsetek zagrożonych wynosi aż 14,2 proc.

Widząc zdiagnozowane zagrożenie dotyczące uzależnienia od hazardu wśród młodzieży, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o zainicjowaniu kampanii informacyjno- edukacyjnej „HAZARD? Nie, dziękuję!”.
Celem działań jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym sieci Internet, a także podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard, a w konsekwencji uzależnienie od niego.

Badania przeprowadzone przez CBOS potwierdzają, że stale wzrasta  udział grających w nielegalnie urządzanych grach hazardowych, młodocianych poniżej 18 lat 2,8 % ogółu grających oraz osób w wieku 18 do 24 lat 13,4% ogółu grających.
Uzależnienie od hazardu jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny.

Działania profilaktyczne dotyczące tego ważnego tematu są poruszane wśród naszych uczniów. Po pierwsze  z uwagi na powszechny dostęp do internetu w szczególności ludzi młodych, często niepełnoletnich, traktujących coraz częściej hazard w sieci jako formę rozrywki. Po drugie osoby niepełnoletnie, jako mniej dojrzałe emocjonalnie, są bardziej podatne na negatywne zjawiska płynącą z Internetu, w tym hazardu on-line. Lepiej mieć świadomość różnych zagrożeń, wyostrzoną czujność i znać konsekwencje nieodpowiedzialnych i nieświadomych czynów.

Tekst: Iwona Szuplewska

Zdjęcia: Emilia Kostrobało

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content