„Szkoła pamięta”

„Szkoła pamięta”

Już po raz piąty nasza szkoła przyłączyła się do kolejnej edycji projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pt. „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, a także o historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu. W ramach projektu i zgodnie z tradycją naszej szkoły wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach wychowawczych poświęconych tej tematyce. Uczniowie klasy II-III odwiedzili pobliski cmentarz oraz groby i kopiec poległych żołnierzy rosyjskich i austriackich z czasów I wojny światowej. Nie zapomnieliśmy również o naszych zmarłych uczniach, a także o zmarłej nauczycielce Krystynie Roczon. Starsi uczniowie z klasy IV-V porządkowali stare, zaniedbane i opuszczone groby dawnych właścicieli Łańcuchowa, księży pracujących w parafii Łańcuchów, mogiły żołnierzy niemieckich, austriackich i rosyjskich oraz groby żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

Nasi uczynni chłopcy z klasy IV zaproponowali pomoc w sprzątaniu nagrobka Panu Markowi Pikulskiemu, emerytowanemu nauczycielowi mieszkającemu na stałe w Łukowie. Pan Marek odwiedził grób swojej babci i pradziadka Józefa Kondrackiego, który urodził się w 1829 roku. Opowiedział nam historię pradziadka, który jako młody mężczyzna wiele lat służył w carskiej armii. Wówczas wielu młodych Polaków po zrywie powstańczym było represjonowanych i przymusowo wcielanych do wojska rosyjskiego. Pradziadek brał także udział w wojnie krymskiej w latach 1853 –1856 pomiędzy Rosją i Turcją. Dokonał tam wraz z towarzyszami broni brawurowej akcji przeciwko Turkom, za którą został odznaczony medalem za waleczność.

Ile jeszcze podobnych, fascynujących historii kryje jeszcze nasz cmentarz? Wystarczy spytać, rozmawiać, odkrywać i zapisywać dla potomnych…

Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat,

płomień na wietrze kołysze wiatr.

Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem

i niebo jesienne u góry…

Tekst: Iwona Szuplewska i Janusz Bączek

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content