Spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszami KPP w Łęcznej

Spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszami KPP w Łęcznej

21 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantkami z KPP w Łęcznej. Spotkania zostały podzielone na bloki: oddziały przedszkolne, klasy I-III oraz IV – VII. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantkami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Panie Policjantki zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze. Ponadto podkreśliły, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, cyberprzemoc i skutki jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu, policjantki mówiły o przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle przepisów, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantek.

Zajęcia z przedstawicielkami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.

Tekst: Pani Marta Wawrzycka

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content