Wojewódzki konkurs „Mistrz Komputera”

Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera”

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie są organizatorami kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera”. 

Zapraszamy nauczycieli uczących informatyki w szkołach podstawowych i ich uczniów  z klas VI-VIII do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez:

  • Prezydenta Miasta Lublin,
  • Lubelskiego Kuratora Oświaty, 
  • Rektora Politechniki Lubelskiej, 
  • Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji,
  • Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
  • PTI i ECDL region Lublin. 

Celem przedsięwzięcia jest: wdrożenie uczniów do stosowania komputera, oprogramowania i sieci Internet do rozwiązywania problemów z życia codziennego, zainteresowanie ich technologią informacyjną, programowaniem i rozwojem informatyki oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania medium jakim jest Internet.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://sp28.lublin.pl/mk

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Głos – nauczyciel SP nr 2, doradca metodyczny LSCDN
20-433 Lublin ul. A. Mickiewicza 24
adres email: hglos@sp2.lublin.eu, tel. 817440322

Anna Szum – nauczyciel SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, doradca metodyczny LSCDN
20-530 Lublin, ul. Radości 13
adres email: aszum@sp28.lublin.eu, tel. 815339272

Anna Jałowińska – nauczyciel SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi 
20-530 Lublin, ul. Radości 13
adres email: ajalowinska@sp28.lublin.eu, tel. 815339272

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content