Turniej IPN „Dziś teleranka nie będzie – stan wojenny w Polsce”.

Turniej IPN „Dziś teleranka nie będzie – stan wojenny w Polsce”.

W dniu 14 grudnia 2023 r., w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, odbył się Turniej Historyczny „Dziś teleranka nie będzie – stan wojenny w Polsce”. Celem turnieju było przybliżenie uczniom dramatycznych wydarzeń, do których doszło w Polsce po wprowadzeniu przez władze komunistyczne stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. W turnieju uczestniczyło szesnaście drużyn ze szkół Lubelszczyzny. Koordynatorem regionalnym projektu była pani Agnieszka Skura – starszy specjalista IPN. Słowa powitania do uczestników turnieju skierował dyrektor IPN Oddział w Lublinie dr Robert Derewenda.

Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny uczniowskie z klasy siódmej. Byli to „SUFFCZYŃSCY”, którą tworzyli Kacper Szymański, Filip Czuchryta, Zuzanna Bartosiewicz i „SZCZEPANIACY” w składzie: Ewa Stamirowska, Wiktoria Chmiel, Magdalena Szurek. Turniej składał się z pięciu etapów, w czasie których uczestnicy wykonywali zadania o zróżnicowanej formie (opisowe, testowe, plastyczne, itp.) i różnym stopniu trudności. Rywalizacja drużyn była wyrównana i przebiegała w radosnej, twórczej atmosferze. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki o tematyce historycznej.

Tekst: Janusz Bączek

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content