Tradycje i historie

Szkoła jest miejscem o specyficznym charakterze. Wokół niej ogniskuje się kilkanaście lat naszego życia. Tych najważniejszych lat – kiedy to kształtują się nasze postawy, nabieramy doświadczeń, nawyków i umiejętności, które decydują o naszym dalszym życiu. Nic dziwnego, że bardzo często wracamy do tych czasów, kiedy zawiązywały się szkolne przyjaźnie, przeżywaliśmy radość sukcesu i smak pierwszych porażek, rozkwitały pierwsze miłości.. Ale nie tylko szkoła na nas wpływa. To my kształtujemy też historię i tradycje szkoły. Te tradycje są bardzo ważne dla nas, i dla naszego środowiska.

Pełnymi garściami czerpiemy z jej osiągnięć i tradycji i mamy nadzieje, że następne pokolenia będą ciepło wspominały „nasze” czasy. Dlatego też często po latach chętnie wracamy do naszej „budy” nie tylko wspomnieniami, ale także aktywnym zainteresowaniem – cieszą nas bowiem następne jej dzieje i sukcesy. Często ją także wspieramy, w miarę naszych możliwości, czy to pracą, czy też materialnie. No i nie raz się zdarza, że do tej samej szkoły posyłamy swoje dzieci..


Historia szkoły jest ważnym elementem zbiorowej pamięci. Jest ona częścią naszej „małej ojczyzny” i dlatego staramy się ja kultywować, pielęgnować i przekazywać „dalej”. Jesteśmy z niej dumni i chcemy – żeby nasi następcy mogli się nią tak samo szczycić.

Historia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie to ponad stuletni rozdział naszych dziejów. Dzięki zachowanej Kronice Szkoły, arkuszom ocen i innym dokumentom znamy ją dobrze. Z okazji 100 – lecia powstania placówki wydana została monografia szkoły – „100 lat Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie”, opracowana przez grono pedagogiczne. Zamieszczone tu materiały pochodzą w większości z tej publikacji.
W cytowanych ze Szkolnej Kroniki fragmentach zachowano oryginalną pisownie i interpunkcję.

Na zdjęciu: dawny budynek szkoły. Stan z 2002 r.

Materiały opracował Wojciech Zgoliński.

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content