Szkoła z prawami dziecka

Projekt edukacyjny „Szkoła z Prawami Dziecka”


W 2019 roku obchodzimy 30 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, najważniejszego na świecie dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka.
Ta wyjątkowa rocznica jest szczególną okazją do uświadomienia naszym uczniom, jakie prawa im przysługują, by świadome swoich praw wiedziały, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i jak zareagować, gdy czują, że ich prawa są naruszane.


Z tego też względu nasza szkoła w kwietniu 2019 r przystąpiła do IV edycji projektu edukacyjnego UNICEF – „Szkoła z Prawami Dziecka”i dołączyła do sieci szkół współpracujących z UNICEF. Projektem na terenie szkoły koordynują: pani dyrektor Jolanta Wójcik i pani Katarzyna Kondracka. Celem głównym projektu jest edukacja o prawach dziecka, a w szczególności:


• zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka,
• zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
• uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,
• kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
• zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,
• wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.


W ramach Projektu na terenie szkoły przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. Zajęciaedukacyjne o prawach dziecka.
2. Wybór lokalnych „Szeryfów Praw Dziecka”.
3. Ceremonia wręczenia „Gwiazd Szeryfów Praw Dziecka”.


Wierzymy, że udział w projekcie wpłynie na:
• wzrost wiedzy i świadomości na temat praw dziecka,
• upowszechnienie praw dziecka wśród całej społeczności szkolnej.

Przygotowały: Jolanta Wójcik Katarzyna Kondracka

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content