Prawa dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.
Najważniejsze w Polsce akty prawne dotyczące dzieci i ich praw to:
– Konstytucja RP,
– Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r.,
– Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content