Dydaktyka i wychowanie

Nowy system władzy spowodował znaczące zmiany w programach nauczania, a także w celach i metodach prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dostosowując je do komunistycznej ideologii. Widać to choćby w organizowanych w szkole uroczystościach. Szybko zaprzestano świętowania rocznic 3-go maja i 11-tego listopada. Zastąpiono je święto 1-go maja, rewolucji październikowej czy uroczystości przyjaźni polsko-radzieckiej. W czasie zabaw choinkowych prezenty przynosił już Dziadek Mróz, a nie jak dotychczas, Święty Mikołaj. Corocznie uroczystymi akademiami świętowano Dzień Ludowego Wojska Polskiego (12 października, w rocznicę bitwy stoczonej przez korpus gen. Berlinga pod Lenino u boku Armii Czerwonej w 1943 roku), oraz Dzień Zwycięstwa 9 maja. Radosnym dniem był dla dzieci Dzień Dziecka, obchodzony 1 czerwca, często jako Dzień Sportu. Rozgrywano wówczas zawody sportowe, często międzyszkolne oraz interesujące konkursy. „29 maja 1968 roku obchody Dnia Dziecka były szczególnie radosne. Przez wieś przeszedł wesoły korowód dzieci kolorowo poprzebieranych w postaci z ulubionych bajek. Wiele emocji dostarczyły rozegrane międzyszkolne zawody Łańcuchów- Ciechanki Łańcuchowskie. Kronika milczy, kto zwycięży-i słusznie. Chodziło przecież o radosną zabawę i wiele wrażeń. Wesoły dzień zakończył słodki poczęstunek przygotowany tradycyjnie przez mamy i nauczycielki.” W latach pięćdziesiątych w szkole działały różne organizacje uczniowskie, niektóre powstawały wówczas z pobudek politycznych: Organizacja Harcerska- utworzona na polecenie władz z dawnego Związku Harcerstwa Polskiego w roku 1956, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, Polski Czerwony Krzyż, Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (1956) a także Samorząd Szkolny i Kółko Sceniczne (1958). „Kółko sceniczne urządzało nawet przedstawienia z dorosłymi, zaś dochód uzyskany za wystawienie sztuczek przeznaczono na przebudowę szkoły”. W przedstawieniach uczestniczyła także chętnie starsza młodzież. W następnym roku dzieci pod kierunkiem nauczycieli opracowały nowe przedstawienia – “Jaś i Małgosia” oraz “O dzielnym szewczyku i strasznym smoku”, a także akademie z okazji różnych wydarzeń w kraju. W 1961 roku przy szkole działały już dwa zespoły teatralne – „młodzieżowy i Komitetu Rodzicielskiego, które wystawiły sztukę A. Puszkina >Panna Włościanka< oraz sztukę R.Rydza >Zemsta cygana<. Sztuki te były reżyserowane przez nauczycielki tutejszej szkoły”. W 1958 r. w związku z kolejnymi przemianami w kraju do szkoły powraca Związek Harcerstwa Polskiego. Wśród uczniów propagowano ideę oszczędzania oraz zbierania butelek i makulatury, by uzyskanie w ten sposób fundusze przeznaczyć na potrzeby szkoły. W 1960 roku zebrane kwoty przeznaczono na wsparcie prowadzonej w tych czasach ogólnopolskiej akcji “1000 szkół na Tysiąclecie”, która propagowała ideę wybudowania tysiąca nowych szkół dla uczczenia obchodzonej w 1966 roku rocznicy tysiąclecia państwa polskiego z funduszy zebranych przez społeczeństwo. Szkoła uczestniczyła też w zbieraniu pieniędzy na odbudowę Warszawy i w wielu innych społecznych akcjach. W 1963 roku postanowiono zebrać pieniądze na zakup telewizora. „Dlatego też nauczyciele wraz z Komitetem Rodzicielskim wystawili sztukę pt.>Czekaj, ja wrócę<. Dochód z przedstawienia oraz zabawy przeznaczono na zakup telewizora” Telewizor udało się nabyć i dzięki temu „dzieci mają możliwość oglądania audycji telewizyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczania. Zorganizowany został również klub telewizyjny dla dorosłych. Młodzież i dorośli mają możliwość kulturalnego spędzenia wolnego czasu, oglądając program telewizyjny”. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym czasie zaczęto organizować bardzo ciekawe wycieczki turystyczno – krajoznawcze. W czasie wycieczki w roku 1955 uczniowie klas VI i VII zwiedzali Gdańsk, Łódź i Warszawę. W następnych latach organizowano wyjazdy do Lublina, Warszawy, a w 1962 zorganizowano znowu wyjazd nad morze, do Gdańska.

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content