Covid-19

Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z monografią „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19”. Publikacja powstała jako efekt konferencji „Szkoła w sytuacji (post) pandemii”, która odbyła się 30 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Publikacja została wprowadzona do Polskiej Bibliografii Naukowej. Jednym z jej autorów jest Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej,  który przedstawił przykłady dobrych praktyk w artykule zatytułowanym „Szkoła wobec pandemii COVID-19 – dobre praktyki”.

Autor wskazuje na różnorodne rozwiązania, których celem jest niwelowanie negatywnych skutków pandemii. Wśród proponowanych rozwiązań wymienia m.in.: potrzebę organizacji większej liczby szkoleń/webinariów dla pracowników systemu oświaty, wdrożenie działań zwiększających zainteresowanie Zintegrowaną Platformą Edukacyjną (na której użytkownicy mogą korzystać z licznych, bezpłatnych, cyfrowych zasobów edukacyjnych), a także przedstawia działania skoncentrowane wokół opracowania programu promocji zdrowia psychicznego, którego celem jest promowanie i profilaktyka zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych w sposób dopasowany do potrzeb odbiorców, przy zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Czytelnik może również znaleźć w niniejszym tekście informacje na temat licznych publikacji, programów i poradników dla nauczycieli i rodziców, dotyczących postępowania w sytuacji trudnych zachowań dzieci i młodzieży.

Publikacja jest zaproszeniem do podejmowania naukowej refleksji, na gruncie różnych dyscyplin, nad konsekwencjami pandemii COVID-19 dla rodziny i szkoły. W założeniach redaktorów stanowić ma próbę aktualnej diagnozy sytuacji, jak również zachętę i inspirację do wypracowania rekomendacji, które pomogłyby wspierać rodziców, dzieci i młodzież oraz nauczycieli w wyzwaniach płynących z ograniczeń i przeobrażeń postpandemicznych.

Plik do pobrania: Rodzina i szkoła wobec Covid-19

Źródło: ore.edu.pl

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content