Nawigacja
INFORMACJE URZĘDOWE
  Biuletyn Informacji Publicznej
  INFORMACJE MEN
  CYBERBEZPIECZEŃSTWO
  RODO
  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Aktualności
  Strona główna
  Kontakt
  Aktualności
  Linki
  Przetargi
  Ogłoszenia
  Dziękujemy!!!!
  Galeria

Nasza Szkoła
  Szkoła
  Historia szkoły
  Patron
  Misja szkoły
  Dokumenty
  NAUCZANIE ZDALNE

Szkolna Społeczność
  Rodzice
  Prawa dziecka

Nasza Praca
  Prace nauczycieli
  Projekty i działania
  Konkursy
  Osiągnięcia
  Innowacje
  Certyfikaty
  Galeria
  Archiwum

Stowarzyszenie
  Stowarzyszenie ŁAŃCUCHÓW

Fundusze Europejskie

INTEGRACJA

INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie jako placówka z oddziałami integracyjnymi rozpoczęła pracę w roku szkolnym 2007/2008. Powstała wtedy klasa 1 integracyjna licząca 13 uczniów w tym 4 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Powstanie pierwszej w gminie Milejów klasy integracyjnej było odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska. W roku szkolnym 2008/2009 w naszej szkole funkcjonowały już dwie klasy integracyjne: I i II. Utworzona w tym roku 1 klasa integracyjna liczyła 14 uczniów - w tym 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kolejna klasa integracyjna została utworzona w 2010 r. Uczęszczało do niej 15 dzieci, w tym czworo z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i niedowidzenie. Tak więc w roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowały już trzy klasy integracyjne: I, III i IV.
W roku szkolnym 2014/2015 powstaje kolejna klasa I integracyjna, do której zaczyna uczęszczać 10 dzieci, w tym 3 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, autyzm i niepełnosprawność ruchową. W podanym roku szkolnym w naszej szkole funkcjonowały trzy klasy (w tym dwie integracyjne), w których wspólnie ze zdrowymi rówieśnikami kształciły się dzieci z niepełnosprawnością.
W obecnym roku szkolnym 2016/2017 do naszej szkoły uczęszcza 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, autyzm, niepełnosprawność ruchową, afazję. Żadna z klas, z uwagi na małą liczebność, nie jest klasą integracyjną, jednak w dwóch z nich zatrudniony jest nauczyciel wspomagający w celu współorganizowania kształcenia uczniów z autyzmem.
Klasa 0 jak dotąd nigdy nie była klasą integracyjną, ale w poszczególnych latach uczęszczały do niej niektóre dzieci z niepełnosprawnością, zdobywając wspólnie z rówieśnikami pierwsze umiejętności szkolne. Również w obecnym roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do niej jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Głównym czynnikiem wyznaczającym nasze działania było i nadal jest wychowanie uczniów w duchu wzajemnej tolerancji, szacunku, akceptacji, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka, a zarazem umożliwienie dzieciom z dysfunkcjami korzystanie z oferty edukacyjnej w szkole masowej razem ze swoimi rówieśnikami.

Przygotowała Katarzyna Kondracka.

FOTO Z IMPREZ INTEGRACYJNYCH:
DZIEŃ GODNOŚCI 2014;
OLIMPIADA INTEGRACYJNA W PUCHACZOWIE;
GMINNY DZIEŃ GODNOŚCI 2015;
IV OLIMPIADA RÓWNYCH SZANS;
POTRZEBUJEMY SIEBIE NAWZAJEM;
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU;
VIII WOJEWÓDZKA OLIMPIADA "JA TEŻ MAM TALENT";
OLIMPIADA INTEGRACYJNA W ŁĘCZNEJ;
V OLIMPIADA RÓWNYCH SZANS MILEJÓW 2016.


TUTAJ ZNAJDZIESZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ "INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE"
AUTORSTWA KATARZYNY KONDRACKIEJ.
   Licznik Odwiedzin
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?