NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO
Dodane przez admin dnia Październik 02 2019 18:34:01

Dnia 24 września w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do wyznaczonego punktu przed budynkiem szkoły. Ewakuacją kierowała dyrektor szkoły pani Jolanta Wójcik pod nadzorem przedstawicieli Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęcznej. Ewakuacja przebiegała sprawnie drogami i wyjściami ewakuacyjnymi według obowiązujących w szkole procedur. Po opuszczeniu budynku i zebraniu się wszystkich na placu przed szkołą, nauczyciele i pracownicy szkoły złożyli meldunek prowadzącej ewakuację dyrektor szkoły. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem wozu strażackiego oraz uzyskali cenne informacje dotyczące codziennej pracy strażaków.

Tekst: Marta Wawrzycka


Rozszerzona zawartość newsa