ZAFASCYNUJ SIĘ CHEMIĄ !!!
Dodane przez admin dnia Wrzesień 24 2019 06:25:42

Nasza szkoła już po raz kolejny wzięła udział w Projekcie XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki ,,Zafascynuj się chemią ‘’, którego organizatorem był Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Prezentacja „Zafascynuj się chemią” w formie pokazów i warsztatów miała za zadanie pokazać odbiorcy, że chemia jest bardzo ciekawa i obecna w życiu każdego człowieka. Tematyka pokazów była dobrana do wieku uczniów (13-14 lat) każdy mógł się nią zafascynować. Prezentowane były efektowne doświadczenia (kolorowe probówki, pasta dla słonia, babka cukrowa i chemiczna herbata, chemiczny ogród) oraz zagadnienia dotyczące analizy jakościowej wybranych jonów nieorganicznych (spektralna emisyjna analiza jakościowa – barwienie płomienia palnika gazowego przez lotne związki litu, sodu, potasu, wapnia, baru i strontu; analiza mikrokrystaloskopowa). Uczniowie naszej szkoły mogli zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi strącania soli związków trudno rozpuszczalnych i reakcjami tworzenia kompleksów (otrzymywanie związków trudno rozpuszczalnych, badanie zależności rozpuszczalności wybranych soli od temperatury, kolejnością strącania osadów, otrzymywaniem wybranych związków kompleksowych oraz badaniem ich trwałości). Podczas trwania warsztatów każdy uczestnik miał możliwość wykonania samodzielnie prostych doświadczeń chemicznych.

Tekst: Aneta Wójcik, Anna Obara


Rozszerzona zawartość newsa