161. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

161. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Przeszło 161 lat temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe skierowane przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu. Był to największy zryw narodowo-wyzwoleńczy Polaków. W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców. Styczniowy zryw był najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w. Bilans insurekcji był tragiczny – dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania na Syberię, konfiskaty majątków uczestników powstania. Pomimo stłumienia, powstanie umocniło świadomość narodową i miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

W niedzielę 21 stycznia 2024r. przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystych obchodach 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Milejowa przy mogile Powstańców Styczniowych w lesie klarowskim.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń społecznych i historycznych , delegacje, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz mieszkańcy gminy Milejów. Po zakończonej liturgii odbyła się część patriotyczna z udziałem grup rekonstrukcyjnych, żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Orkiestry Górniczej.

Naszą szkołę reprezentowali Pani Katarzyna Kondracka i Pan Janusz Bączek. Delegacja złożyła wieniec na mogile powstańczej.

Zdjęcia ze strony Towarzystwa Przyjaciół Milejowa

Tekst; Katarzyna Kondracka, Janusz Bączek

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content